Βασικοί στόχοι του Κέντρου Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο είναι:

  • Η παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ασθενείς και τους οικείους τους.
  • Η ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και εποπτεία σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης των καρκινοπαθών.
  • Η δημιουργία ενός Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που να στηρίζει θεραπευτικά κατ’ αρχήν τα ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές της Αθήνας με την παρουσία ψυχολόγων εκπαιδευμένων ειδικά για το σκοπό αυτό και σε καθημερινή βάση, οι οποίοι θα αναφέρονται στο Κέντρο Ημέρας και θα μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, και την εποπτική ομάδα.
  • Η οργάνωση επιστημονικών συμποσίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες υγείας στο χώρο της ογκολογίας.
  • Η διαρκής εκπαίδευση των συνεργατών του Κέντρου Ημέρας και η παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης.