Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ωφελούμενους ασθενείς, συγγενείς, ή επαγγελματίες υγείας.

Η ψυχολογική βοήθεια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών ενεργειών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο για τους ασθενείς και τους οικείους τους, άνω των 18 ετών.

Υπηρεσίες για του ασθενείς

Η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική απευθύνεται στους ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμβαθύνουν σε παλαιότερα ζητήματα ή να τροποποιήσουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, αλλά επιδιώκουν να βρουν λύσεις στο «εδώ και τώρα» αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν αναδυθεί, μετά την έκλυση του καρκίνου. Συνήθως η συμβουλευτική ολοκληρώνεται σε έναν περιορισμένο αριθμό συναντήσεων που σπανίως ξεπερνά τις 6 συναντήσεις. Ο ακριβής αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζονται σε συμφωνία μεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή.

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε εκείνους τους πάσχοντες από καρκίνο οι οποίοι επιθυμούν παράλληλα με τα ζητήματα που αφορούν στη νόσο τους, να συζητήσουν και άλλα θέματα που τους απασχολούν ή τους απασχολούσαν και κατά το παρελθόν και τα οποία μπορεί να μη σχετίζονται με το παρόν πρόβλημα υγείας, αλλά να αφορούν σε ζητήματα όπως οι σχέσεις με τον/την σύντροφο, τον εαυτό, τους γονείς, κτλ. Απευθύνεται λοιπόν σε εκείνους που επιθυμούν να τροποποιήσουν μέρος της συμπεριφοράς τους, με αφορμή ή αφετηρία την έκλυση του καρκίνου. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι συνήθως μια φορά την εβδομάδα και δεν προκαθορίζεται εξαρχής, αλλά αφήνεται ανοιχτό, το πότε αυτές οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν.

Πολλές φορές η διάγνωση του καρκίνου, οι διάφορες θεραπείες που ακολουθούν, καθώς και οι αλλαγές και το stress που επιφέρουν, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ψυχικών συμπτωμάτων. Τα πιο συχνά είναι το άγχος και η κατάθλιψη που παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής. Οι ψυχίατροι του κέντρου αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, όπου αυτό χρειάζεται.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας της ασθένειας και των επιθετικών θεραπειών, βιώνουν κατακλυσμικά συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα και ζωή τους. Σημαντική θέση κατέχει η ομαδική ψυχοθεραπεία, η οποία καταρχήν λειτουργεί ως ένα επιπλέον υποστηρικτικό δίκτυο. Δηλαδή, η ομάδα συμβάλει στη μείωση του συναισθήματος της μοναξιάς. Επιπλέον, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ομαδικής θεραπείας είναι ότι η ομάδα προσφέρει την ευκαιρία για έκφραση συναισθημάτων σε μία δεκτική ατμόσφαιρα. Τέλος, η ομάδα προσφέρει ανακούφιση, και προωθεί τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Η  Χοροκινητική Θεραπεία – Χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης που προάγει την σωματική, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ολοκλήρωση του ατόμου. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί την κίνηση και τα εκφραστικά της στοιχεία ψυχοθεραπευτικά, χωρίς να προαπαιτεί καμία προηγούμενη γνώση ή  εμπειρία χορού, γυμναστικής ή όποιου άλλου είδους κίνησης γενικότερα.

Θεωρείται σημαντική θεραπεία για άτομα με καρκίνο για τους εξής λόγους:

  • Εναρμονίζει το σώμα, το μυαλό, τα συναισθήματα, το πνεύμα, και την δημιουργικότητα.
  • Μέσα στη θεραπευτική διαδικασία συμπεριλαμβάνονται: χοροκινητική έκφραση, χαλάρωση, αναπνευστικές τεχνικές, και εικονοποίηση με θετική σκέψη.
  • Διευκολύνει την επαφή με νέους τρόπους αντιμετώπισης της ζωής σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο.
  • Βοηθά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση και εξέλιξη της ψυχικής υγείας.
  • Χρησιμοποιεί τεχνικές, μεθόδους και έννοιες, όπως η χρήση του καθρεφτίσματος, του συγχρονισμού, και της σωματικής ενσυναίσθησης στην θεραπευτική διαδικασία.

Η χοροθεραπεία στον καρκίνο στοχεύει :

  • Στην μείωση του στρες και στην αύξηση της ζωτικότητας.
  • Στην θετική αντιμετώπιση της ζωής και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
  • Στην δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση του ατόμου να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευρηματικότητα στην εξεύρεση λύσεων.
  • Στην βελτίωση της εικόνας σώματος και της σχέσης με το σώμα.
  • Στην βελτίωση της διάθεσης μέσω της εκφραστικής κίνησης.

Υπηρεσίες για του οικείους

Οι συγγενείς των ασθενών με καρκίνο που καλούνται να στηρίξουν κι αυτοί, με τη σειρά τους, σε πολλά επίπεδα τον άνθρωπό τους, επιβαρύνονται πρακτικά και συναισθηματικά και συχνά η υποστήριξη αλλά και κάποιες συμβουλευτικού τύπου συζητήσεις, μπορεί να αποδειχθούν πάρα πολύ ανακουφιστικές.

Η υποστήριξη από τον/ την σύντροφο και την οικογένεια, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ασθενών με καρκίνο σε όλη τη διάρκεια της πορείας της ασθένειας.

Η θεραπευτική παρέμβαση στο οικείο υποστηρικτικό δίκτυο, στοχεύει στο να χτίσουν τα μέλη του ένα λειτουργικό τρόπο επικοινωνίας και από κοινού αντιμετώπισης των αλλαγών και των απαιτήσεων που θα προκύψουν από την ασθένεια και τη διαχείρισή της.

Θέματα όπως το πώς θα υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον, πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά μας και στους γύρω μας για αυτό που συμβαίνει, πώς θα συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις και να καλύψουμε τις ανάγκες της καθημερινότητας, γίνονται αντικείμενα επεξεργασίας στην συμβουλευτική υποστήριξη ζευγαριών και οικογένειας.

Υπηρεσίες για τους εργαζόμενους στα Ογκολογικά τμήματα των Νοσοκομείων

Αγωγή Κοινότητας και ενημέρωση-ευαισθητοποίηση μονάδων ψυχικής υγείας, δήμων, πανεπιστημίων, κοινωνικών ιατρείων, σωματείων, συλλόγων, φορέων και της κοινότητας γενικότερα σε ό,τι αφορά την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξη καρκινοπαθών και των οικείων τους.

Οι επαγγελματίες υγείας είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και διαχειρίζεται καθημερινά τη σωματική υγεία, αλλά και τις ψυχικές δυσκολίες των ασθενών στα πιο δύσκολα στάδια της νόσου.

Επομένως, είναι άνθρωποι που φροντίζουν, κι έχουν και αυτοί με τη σειρά τους ανάγκες και ευαλωτότητες που συχνά παραμελούνται. Οι ομάδες υποστήριξης έχουν ως στόχο την αποφόρτιση των έντονων συναισθημάτων, την εποπτεία του κλινικού έργου, αλλά και την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, σε σχέση με τον καρκίνο. Στηρίζοντας άμεσα τους επαγγελματίες υγείας, φροντίζονται έμμεσα και οι ασθενείς με καρκίνο που σχετίζονται μαζί τους.

Σε αυτό το πλαίσιο,  το Κέντρο Ημέρας οργανώνει αυτές τις ομάδες  κατόπιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος προς τους επαγγελματίες ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εκείνους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας.

Η κλινική άσκηση στο ΚΗΨΥΑΚ, έχει ως σκοπό την απόκτηση κλινικής εμπειρίας με ογκολογικούς ασθενείς και τους συγγενείς τους, μέσα από τη συμμετοχή στις πρώτες αξιολογητικές συνεντεύξεις, αλλά και τη χορήγηση – αξιολόγηση ψυχομετρικών εργαλείων. Η άσκηση εποπτεύεται συστηματικά από τους συνεργάτες του ΚΗΨΥΑΚ. Επίσης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του προσωπικού που επικεντρώνονται σε κλινικά και θεωρητικά ζητήματα.

Υπάρχει σταθερή συνεργασία με το μεταπτυχιακό τμήμα της Κλινικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και το Τμήμα Κοινωνικής εργασίας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα νοσοκομείων ή φορείς υποστήριξης ασθενών με καρκίνο μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του ΚΗΨΥΑΚ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail. Χρήσιμο είναι να αποστέλλουν εξαρχής, μέσω e-mail το βιογραφικό τους σημείωμα.

Σημειώνουμε ότι στο ΚΗΨΥΑΚ, δεν υπάρχει η δυνατότητα για την κλινική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών.