Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της πλειονότητας των παροχών αποτελεί να έχει εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο/η απόφαση αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω από την επιτροπή ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποιήσης Αναπηρίας).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa

Σε περίπτωση όπου ο/η ασθενής είναι ανασφάλιστος/η ή άνεργος/η χρειάζεται να κλείσει ραντεβού στο οικείο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της κατοικίας του/της.

Σημείωση: Οι παροχές αλλάζουν/ανανεώνονται διαρκώς, για πληρέστερη ενημέρωση μπορέιτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σας.

 1. Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας (αρμόδιος φορέας: Ο.Π.Ε.ΚΑ.)

  Ποσό επιδόματος: 626 ευρώ ανά δίμηνο.

  Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένα, έμμεσα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα άτομα.

  Προϋποθέσεις: Να μην λαμβάνεται άλλη οικονομικη βοήθεια από το Δημόσιο ή από άλλη πηγή.

 2. Επίδομα Κίνησης

  Χορηγείται σε άτομα εφόσον κριθεί από την αρμόδια υγιεινομική επιτροπή ότι έχουν:

  α) ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  Ποσό επιδόματος: 165 ευρώ μηνιαίως.

  Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένα, έμμεσα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα άτομα και συνταξιούχοι.

  Σημείωση: Δεν χορηγείται στα άτομα που είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών.

 3. Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ν.1140/81, άρθρο 42, παρ. 3/ ΦΕΚ 58 Α’)

  Προσαυξάνει το ποσοστό της σύνταξης κατά 50% σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα που χρήζουν συνεχή φροντίδα.

 4. Επίδομα Αεροθεραπείας (ΦΕΚ 3054/18-11-2018)

  Δικαιούχοι: Ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων.

  Ποσό επιδόματος: 200 ευρώ.

 5. Αναπηρική σύνταξη

  Το ύψος της αναπηρικής σύνταξης καθορίζεται με βάση τον βαθμό της αναπηρίας και τις αποδοχές πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, ενώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις συνεκτιμάται και το είδος της πάθησής. Περισσότερες πληροφορίες: Γενική Διέυθυνση Συνταξεων του ΕΦΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 1555 (δωρεάν 24ωρη γραμμή του ΟΠΕΚΑ)

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Μείωση φόρου εισοδήματος του φορολογούμενου και πρόσθετη μείωση για τα εξαρτώμενα μέλη.

Απαλλαγή από το φόρο για αγορά πρώτης κατοικίας AMEA Άρθρο ν.1078/1980.

Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονεϊκών παροχών.

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, αφού πληρούνται και κάποιες επιπλέον προυποθέσεις (Ν. 4223/2013, άρ.7, παρ.2).

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος: μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία (Ν.4172/2013, άρ.14, παρ.2. ΦΕΚ 167Α/23.07.2013).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από το λογιστή σας.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 άρ.202, παρ.3 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, να μειώσουν έως και 50% ή να απαλλάξουν από τα Δημοτικά Τέλη τα άτομα με αναπηρία. Περισσότερες πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σας.

 1. ΔΕΗ: Δικαιούχοι: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh. Για την ένταξη χρείαζεται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πιο αναλυτικά στο https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia-1-jan-2021/enimerwsi-gia-to-kot-1-jan-2021
 2. ΕΥΔΑΠ: https://www.eydap.gr/userfiles/Attachments/2017/dt_oik_tim.pdf

*Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά.

Άτομα του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με ποσοστό αναπηρίας από 67% δικαιόυνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα. Το ίδιο ισχυέι και για γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας δικαιούνται άδεια φροντιστή άνευ αποδοχών (άρ.26), διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. Ως συγγενής ορίζεται «ο/ησύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.»

Για τις αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα, με κάλυψη της δαπάνης 100%.

Επί μαστεκτομής χορηγούνται ένα τεμάχιο τεχνητού μαστού ή πρόσθεση σιλικόνης και δύο ειδικοί στηθόδεσμοι κάθε χρόνο. Επί διπλής μαστεκτομής χορηγούνται έως δύο τεμάχια τεχνητών μαστών ανά έτος και δύο στηθόδεσμοι.

Ανεξάρτητα από το ταμείο που ανήκουν, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% δικαιούνται κάρτα δωρεάν μετακινήσεων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και  των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 23.000 € το ατομικό ή τις 29.000 € το οικογενειακό.

Άτομα με αναπηρία 80% και άνω και οι συνοδοί τους (προσκομίζοντας την απόφαση ΚΕ.Π.Α.) δικαιούνται έκπτωση κατά 50% επί του ναυλού.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνείτε με την εκάστοτε ακτοπλοική εταιρία.

Απευθύνεται σε ασθενείς με ενεργό ασφαλιστικό φορέα.

Εκτός του τόπου κατοικίας για αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε κοντινή υγιεινομική δομή. Για την αναγκαιότητα μετακίνησης γνωμοδοτεί το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.)

Άτομα με καρκίνο απαλλάσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας με την κατάθεση στο στρατολογικό γραφείο της διάγνωσής τους από δημόσιο νοσοκομείο.

Όταν ο πατέρας πάσχει από καρκίνο με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πρώτο παιδί δικαιούται μειωμένη στρατιωτική θητεία  Περισσότερες πληροφορίες:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/06/apallagi_strateusi.pdf

Δυνατότητα εισαγωγής με ποσοστό 5% επί του συνόλου των εισακτέων. Αφορά άτομα με σοβαρές παθήσεις με απολυτήριο λυκείου.

Σχετική εγκύκλιος: https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/egkyklios_80_pathiseis.pdf

Υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφή φοιτητών εσωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Παιδείας (2103442000) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr

Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ένας συνοδός αυτών, έχουν δικαίωμα δωρεάν η εκπτωτικής εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την είσοδο απαιτείται η επίδειξη της Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Καλό θα ήταν να προηγηθεί επικοινωνία με τον εκάστοτε χώρο.

Τα ιατρεία πόνου έχουν σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ασθενή με καρκίνο  και να βοηθήσουν στην επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο βελτιώνοντας την λειτουργικότητά του. Ο ασθενής  μπορεί να απευθυνθεί:

 • Σε  όλα σχεδόν τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς διαθέτουν Ιατρείο Πόνου. Στο site της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ http://algologia.org/ θα βρείτε το πίνακα με τα ιατρεία πόνου σε όλη την Ελλάδα τα τηλέφωνα κα τις διευθύνσεις τους.
 • Ιατρεία πόνου και παρηγορητικής θεραπείας λειτουργούν σε όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για ραντεβού: 1535
 • Στο «Ίδρυμα Τζένη Καρέζη» Μονάδα Ανακούφισης Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής – Παράρτημα του Αρεταίειου Νοσοκομείου (210 7707669)
 • Στην Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (210 6444174)
 • Στην Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., 210 6457878).

Ενδεικτικοί φορείς για παροχή περεταίρω πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών

 1. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 2109949837, https://www.esamea.gr
 2. Γραμμή υποστήριξης καρκινοπαθών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 2152152121 (Δευτέρα με Παρασκευή 9 π.μ. με 9 μ.μ.), https://keyeepso.cancerhellas.org/
 3. Εθνική γραμμή υποστήριξη ανθρώπων που εμπλέκονται με καρκίνο, 1069
 4. Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) 2106468222, https://www.anticancerath.gr
 5. Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) 2107710335, https://www.ellok.org
 6. Πανελλήνιος Σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής» 2104180006, γραμμή υποστήριξης: 2108253253, https://www.almazois.gr
 7. Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου «AγκαλιάΖΩ» 2104181641, https://www.oekk.gr
 8. Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Το Σπίτι του Μάνα» 2107295546 http://www.manaorg.com
 9. Eyes of light https://www.eyesoflight.gr (Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας)
 10. Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μέριμνα» 2106463367, https://merimna.org.gr/ (υποστήριξη παιδιών και εφήβων)
 11. ΠΑΡ.ΣΥ.Α.- Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, 210 6457878,https://grpalliative.gr/
 12. Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., 210 7707669,http://www.monadaanakoufisis.gr/
 13. Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Καρκίνο και Χρόνια Νοσήματα «ILIVEFORME» 2106773572, http://www.iliveforme.org/
 1. Ε.Σ.Α.μεΑ. – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

  Διεύθυνση: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη 163 41
  Τηλέφωνο: 21 0994 9837
  https://www.esamea.gr

 2. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ
  https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa
 3. Υπουργείο Παιδείας για ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις
  https://www.minedu.gov.gr