📞 210 3233401, 210 3233402

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

    Home / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με ενεργό συμμετοχή στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση από το 1981.

Το ΚΗ ιδρύθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης-ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής επανένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η λειτουργία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΗ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το ΚΗ απευθύνεται σε ασθενείς με καρκίνο που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη παράλληλα με την ιατρική θεραπεία για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος.

Απευθύνεται επίσης στους οικείους των ασθενών, οι οποίοι συχνά επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας τους και έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ή συμβουλευτικής

Επιπλέον το ΚΗ υποστηρίζει επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με ογκολογικούς ασθενείς με στόχο την υποστήριξη και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον καρκίνο.

Οι υπηρεσίες του ΚΗ παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η σημασία της ψυχολογικής παραμέτρου στην πορεία των ογκολογικών νοσημάτων έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτή. Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών αυτών συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των σωματικών θεραπειών και βοηθάει στην καλύτερη εξέλιξη της νόσου.

Σε κάθε ασθενή προσφέρεται εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και, αν χρειαστεί, με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

Η ψυχολογική βοήθεια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών ενεργειών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο για τους ασθενείς και τους οικείους τους.